Reference

Reference

Nuklearne elektrane, kako pri izgradnji novih postrojenja, tako i u održavanju postojećih, imaju potrebu za vrlo širokim opsegom specifične opreme, proizvoda i materijala.

 

Filters

AD Inženjering osigurava kvalitetnu podršku dobavljačima i proizvođačima kako bi se osigurala točna isporuka opreme, proizvoda i materijala, bez kašnjenja.

 

Oprema

Oprema za stacionarna diesel generatorska postrojenja za sigurnosno napajanje snaga do 10 MW kao što je strojarska oprema (filteri usisnog zraka, moduli za start motora komprimiranim zrakom, ekspanzijski tankovi, dnevni tankovi  goriva, moduli za dopunjavanje goriva, prigušivači zvuka.

 

Materijali

Elektromaterijal (dijelovi ormara za sustave automatskog upravljanja i dijelovi koji se ugrađuju u pomoćne upravljačke ormare  ACC1, ACC2 i ACC3, ormare besprekidnog napajanja (UPS ormari), Informatičko dijagnostički ormari (IDC ormari), dizel upravljački ormari ( DCC ormari), generatorski upravljački ormari (GCC ormari), lokalni upravljački paneli (LCC paneli).

Aktualni projekti

 

Jedna od trenutačno aktualnih i vrlo značajnih referenci je NPP ROOPPUR, za koji je AD Inženjering također isporučio značajnu količinu materijala i opreme. AD Inženjering između ostalog učestvuje u pripremama nuđenja i odabiru kooperanata za proizvodnju i isporuku različite opreme i materijala za NPP PAKS II u Mađarskoj i NPP EL DABAA u Egiptu.