Politika kvalitete

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, informacijskom sigurnošću i sigurnošću na radu

Certifikati

ADI posjeduje certifikate usklađenosti s normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i ISO 45001.

 

         …kompanija kojoj se vjeruje.